Neem contact op met
Traas Nederland

Openingstijden
Onze servicedesk is maandag tot en met vrijdag geopend, 8:00 – 17:30 uur. Traas Nederland kunt telefonisch, via het contactformulier, de e-mail en Whatsapp bereiken. Daarnaast bent u van harte welkom in ons hoofdkantoor te ‘s-Gravenpolder.

Telefoonnummer
+31 (0)88-22 121 22

E-mailadres:
info@traasnederland.nl

Voor spoedmeldingen welke invloed hebben op uw gezondheid, veiligheid of volksgezondheid kunt u in de avonden en de weekenden bellen met ons spoednummer 088-22 121 50.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen, volg ons online

Traas Ongediertebestrijding

Traas Building Care

Traas Nature Care

Vragen over Nature Care

Meestgestelde vragen en antwoorden
Vleermuizen zijn beschermd en ze bestrijden of verjagen is dan ook verboden. Bij sloop werkzaamheden kan de woning of het pand vleermuisvrij worden gemaakt middels het aanbieden van alternatieve vleermuisverblijven en het plaatsen van exclusion flaps, waardoor vleermuizen wel naar buiten kunnen vliegen, maar niet meer binnen kunnen komen. Let op; in dit proces dient een ecoloog te worden geraadpleegd. Exclusion flaps mogen bovendien niet in de kraamperiode geplaatst worden.

Nestkasten voor vogels kunnen op 1,5 tot 2 meter hoogte worden geplaatst en vleermuiskasten op 3 meter of hoger. Ook de richting van de invliegopening is van belang. Voor vogels is dat het noordoosten en voor vleermuizen het oosten of zuiden. Ons ervaren montageteam beschikt over de juiste kennis om de installatie van faunavoorzieningen correct en vlot uit te voeren. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

De beste tijd om nestkasten te plaatsen is het najaar of het vroege voorjaar, ruim voor het aanbreken van het broedseizoen. Zo hebben vogels de tijd om de nestkast te ontdekken. Sommige vogelsoorten gebruiken nestkasten ook graag als winterverblijf. Overigens betekent het niet dat de rest van het jaar een slechte periode is om nestkasten te plaatsen. Het kan natuurlijk het hele jaar door, al duurt het dan wellicht iets langer voordat de nestkast wordt bewoond. 

Het wordt sterk afgeraden roofvogelvoorzieningen te plaatsen in een omgeving waar veel weidevogels broeden. Ook is het belangrijk rekening te houden met bestaande territoria. Wat betreft installatie, zijn roofvogelkasten gecompliceerder om te installeren dan andere (zang)vogelkasten. We raden dan ook aan deze voorzieningen te laten installeren door een deskundig persoon. Ons montageteam helpt u hier graag mee. 

Dat kan sterk verschillen en is afhankelijk van o.a. het aantal vogels of vleermuizen in de omgeving, de plek waarop de voorziening geplaatst wordt en overige landschapskenmerken. De ene vogelsoort is sneller geneigd in nestkasten te broeden dan de ander. Ook tussen vleermuissoorten verschilt dit en kan het enige tijd duren voordat de voorziening in gebruik wordt genomen.

Onze insectenhotels worden gebouwd van duurzaam hout, waardoor de levensduur naar schatting 15 tot 25 jaar is. Dit is afhankelijk van plaatsing en weersomstandigheden. De vulling van het insectenhotel, zoals de kleinere takjes en bamboestokjes, kan in de loop der jaren wel wat gaan verteren. Ook kunnen de nestcellen op den duur volraken. In dat geval is het raadzaam de vulling te vervangen na het uitvliegen van de bijen. Verder heeft een insectenhotel geen onderhoud nodig.