CERTIFICERING

Kennis en kunde

WAAROM CERTIFICERINGEN

Kwaliteit door ervaring

Traas Nederland, waar Traas Ongediertebestrijding onderdeel van is, is van oorsprong een Zeeuwse onderneming, in 1996 opgericht in Baarland door de huidige eigenaar Peter Traas.

Met de franchiseformule heeft Traas Ongediertebestrijding
in de afgelopen 25 jaar landelijke dekking gerealiseerd in Nederland en in België. Daarmee zijn we één van de vijf grootste ongediertebestrijders in de Benelux. In de loop der jaren hebben we diverse certificaten behaald om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen en eisen in ons vakgebied.

Traas beschikt over:

  • 3 internationale kwaliteitscertificaten.
  • 1 Europees branchekeurmerk.
  • 1 nationaal kwaliteitscertificaat.
  • 3 nationale branchekeurmerken.
  • 1 productcertificaat.
  • Lidmaatschap van een landelijke branchevereniging.
  • Lidmaatschap van een internationaal samenwerkingsverband.
  • Erkenning als restaurateur door Monumentenzorg.

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement die eisen bevat met als doel de klantentevredenheid blijvend te verhogen. Het stelt organisaties in staat te voldoen aan de eisen van de klant, de wet- en regelgeving aangevuld met de eigen eisen.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

ISO 22000 is een norm die vereisten opstelt voor organisaties die de veiligheid van voedsel willen waarborgen. In onze dienstverlening doen we er alles aan om te zorgen dat voedingsmiddelen niet besmet raken door onze dienstverlening of door plaagdieren.

Traas is VCA*-gecertificeerd. Met een VCA-certificaat legt een bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken.

De brancheorganisatie PLA..N. volgt continue de nieuwste ontwikkelingen. De leden worden op de hoogte gehouden van de veranderingen en hun verantwoordelijkheden.

WPCA (Worldwide Pest Control Association) is een internationaal samenwerkingsverband tussen verschillende plaagdierbestrijdende bedrijven in Afrika, Azië en Europa.

De Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven (KPMB) heeft voor de branche een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld waarbij de aandacht vooral gericht is op Intergrated Pest Management (IPM). IPM betekent: zo duurzaam mogelijk plagen proberen te beheersen. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk gif wordt gebruikt. Het gebruik van gif neemt namelijk extra gevaren mee voor het milieu en de volksgezondheid.

IPM knaagdierbeheersing is een kwaliteitskeurmerk waarbij de aandacht gericht is op het beheersen van knaagdierpopulaties om onder andere gebouwen en voedselopslagplaatsen. Bedrijven met dit certificaat mogen gif gebruiken buiten gebouwen.

CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm.

Omdat we hout in historische panden zoveel mogelijk beschermen worden we erkend door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

De module IPM Houtbescherming is speciaal ontwikkeld om houtaantasting in historische panden tegen te gaan. Ook hier ligt de nadruk op de toepassing van IPM om het gebruik van biociden te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Het KOMO-keurmerk is specifiek voor verlenging en herstel van houtconstructies door middel van epoxy en glasvezelwapening. Het wordt uitgegeven als het product, proces en dienst voldoen aan de kwaliteitseisen.

Traas volgt altijd het meest recente certificatieschema.